1. BEZPEČNOST - Bude tábor pro naše dítě bezpečný?

Bezpečnost všech účastníků tábora (tedy dětí i vedoucích) by měla být prioritou každého provozovatele i hlavního vedoucího tábora. Správný tábor je nahlášen na hygienickou stanici (viz bod 4), místní zdravotnické zařízení a na obecním úřadě. Tam všude je třeba, aby o táboře věděli.

Kromě toho zodpovědní vedoucí dbají o bezpečnost i při všech táborových činnostech. Jsou na programu lanové překážky? Ptejte se vedoucího jestli mají vedoucí příslušné oprávnění překážky stavět. Při každé náročnější činnosti by děti měli být poučeni o bezpečnosti. Vedoucí by měli poučením o bezpečnosti projít před táborem a o jejich proškolení by měl být proveden zápis.

Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený „táborový řád“, který budou znát a respektovat děti i vedoucí.

Zeptejte se i na to, jestli má tábor plán pro nouzové situace. Leží blízko potoka? Co když přijde velká voda? Nebojte se na to hlavního vedoucího zeptat.

Správný tábor je také bezpečný – je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškolení a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora.

Podpořil Kraj Vysočina