5. INFORMOVANOST - Máme o táboře dostatek informací?

Dobrá komunikace mezi provozovatelem tábora nebo hlavním vedoucím a rodiči je vždycky prvním krokem k úspěchu. Vedoucí správného tábora má snahu poskytnout rodičům dostatek informací dlouho před konáním tábora. Musíte mít především jasno v tom, co zahrnuje cena tábora (viz bod 2) a jaké jsou případné stornopoplatky.

 

Před odjezdem by vás měl vybavit minimálně informacemi o odjezdu a příjezdu, poštovní adrese tábora, telefonním spojení na hlavního vedoucího a zdravotníka a seznamem doporučeného vybavení – tohle všechno nejlépe v písemné podobě. Na druhou stranu je znakem zodpovědnosti provozovatel, že bude vyžadovat od vás například informace o zdravotním stavu dítěte.

Dobrou praxí je také uspořádání informativní schůzky s rodiči, kde se můžete seznámit s většinou táborového personálu, prohlédnout si fotky z minulých táborů, zeptat se na všechno, co vás zajímá. Opravdu zodpovědný provozovatel uspořádá třeba i nějakou akcí pro děti na tábor přihlášené. Umožní jim tak poznat předem vedoucí (a vedoucím seznámit se s dětmi) a najít si kamarády mezi vrstevníky. Počáteční ostych v prvních táborových dnech tak opadne mnohem rychleji a celý tábor bude pro všechny mnohem pohotovější.

Pokud jste přihlásili dítě na správný tábor, jistě máte předem dostatek informací a hlavní vedoucí nebo provozovatel vám jistě přímo a jasně odpoví na všechny otázky.

Podpořil Kraj Vysočina