6. KVALIFIKACE - Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?

V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka – viz bod 10). Ministerstvo školství však poskytuje dotaci na pořádání letních táborů pouze těm provozovatelům, kde hlavní vedoucí táborů absolvovali školení akreditované MŠMT.

 

Hodně záleží na tom, kdo tábor pořádá. Pokud se jedná o organizaci, kde jsou letní tábory tradicí, je velmi pravděpodobné, že jeho vedoucí jezdili na tábor už jako děti a postupně se stali instruktory a vedoucími a svoji kvalifikaci a zkušenosti si postupně rozšiřují.

Pokud vedoucí nebo instruktoři tábora nepracují pravidelně s dětmi nebo ani nejezdí pravidelně na letní tábory, zeptejte se organizátora na kritéria výběru vedoucích.

Správný tábor má jistě kvalifikované vedoucí – buď na základě kurzů nebo školení nebo na základě dlouhodobých zkušeností.

Podpořil Kraj Vysočina