7. PROGRAM - Jaký je program tábora?

Tábor bez předem připraveného programu nemůže být ten správný tábor. Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci.

Velkým oříškem je náročnost táborového programu, který by neměl žádné děti vyřazovat pro jejich menší znalosti nebo schopnosti a nesmí ani nikoho protěžovat. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Ten správný táborový program dává dětem prostor k soutěžení a může je naučit i samostatnosti, týmové spolupráci a vůbec ředě dalších užitečných vlastností ( viz bod 8 ).

Hlavní součástí programu správného tábora bývá i celo-táborová hra, jejíž motivace se prolíná celým programem a veškerým táborovým děním. Její motivace a zaměření je většinou patrné již z názvu tábora… Nebojte se hlavního vedoucího tábora zeptat na podrobnosti k programu – jistě vám je rád popíše a vysvětlí.

Ten správný tábor má předem připravený rozmanitý program s celo-táborovou hrou.

Podpořil Kraj Vysočina