Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu

Kontaktní informace

Telefon
606643818
Mobil
776357898
E-mail
groban@seznam.cz
Web
http://www.rohozna.net

Adresa

Tyršova 583
588 13 POLNÁ

Kontaktní osoba: MgA. Matěj Kolář

Naše činnost

Členové naší neziskové organizace pracují již 30let unikátním způsobem na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže v rámci letních táborů Rohozná (základna „Na Kuši“ - DDM Polná). Činnost se však již dlouho neomezuje jen na klasické táborové hry. Během pobytu probíhají pro účastníky hudební, výtvarné, divadelní dílny a zážitkové akce. Každoročně pořádáme kulturní akci - slavnostní den, kdy je krom jiného součástí programu veřejná přednáška předního českého vědce v oboru, kterým se zabývá celotáborová hra. (např. Ing. Pavel Pavel, egyptolog Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.; astrofyzik Vladimír Wágner, RNDr., CSc.; archeolog Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc., muzikolog PhDr. Vlastislav Matoušek).

Tábory organizátora

Organizátor nemá vypsaný žádný tábor.
Podpořil Kraj Vysočina