25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko

Kontaktní informace

Mobil
737958521
E-mail
info@rrzdarsko.cz
Web
https://www.rrzdarsko.cz

Adresa

Domanín 106
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Kontaktní osoba: Pavel Svoboda

Naše činnost

Zaměřujeme se hlavně na: život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu), zdraví, bezpečnost (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislosti), sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání,...), základní principy křestanství (shrnuté do zlatého zákona RR, který zní: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně").

Tábory organizátora

Název tábora Datum konání Místo konání Cena
Letní tábor pro rodiče s dětmi 14. 8. - 21. 8. 2022 okres Žďár nad Sázavou (Křídla) 2 000 Kč
Letopisy Narnie 31. 7. - 13. 8. 2022 okres Žďár nad Sázavou (Křídla) 3 500 Kč
Hraničářův učeň 2022 17. 6. - 19. 6. 2022 okres Žďár nad Sázavou (Křídla) 300 Kč
Hobit (příměstský tábor) 18. 7. - 22. 7. 2022 okres Žďár nad Sázavou (Domanín) 2 500 Kč
Podpořil Kraj Vysočina