3

31. přední hlídka Royal Rangers v ČR (1)

A

Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, Kamarádi (1)

B

BASIC Česká republika, z.s. (2)

C

Centrum volného času Hrubínka (3)

D

Dětský Tábor Hryzely z.s. (1) Doubraváci z. s. (4) Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace (3)

J

Jezdecký klub Třešť, z.s. (2) Jezdecký klub VIKI Horní Újezd z.s. (4) Jihlavský havířský průvod (1)

K

Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou (1) KULÍŠEK Žďár nad Sázavou (1)

O

Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod (2)

P

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry nad Sázavou (1) Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Koloušci (2) Pionýrská skupina Mláďata (1)
Plavecký oddíl Delfín Pelhřimov, z. s. (1)

S

Scarabeus Třebíč z.s. (3)

V

Victoria Agency (1) Volnočasovky SPORT (2)

Z

Zámek a klášter Žďár, z. s. (2) ZO OS KOVO TESLA Jihlava (2) ZŠ T.G. Masaryka Třebíč, školní družina (3)
Podpořil Kraj Vysočina