A

Antonín Hubený (7)

B

BASIC Česká republika, z.s. (1)

C

Centrum volného času Hrubínka (3)

D

Dům dětí a mládeže Pelhřiimov (1)

J

Jezdecký klub Třešť, z.s. (3) Jezdecký klub VIKI Horní Újezd z.s. (4) Junior DDM - SVČ (3)

K

Keramický a výtvarný ateiér Koněšín o.p.s. (2) KULÍŠEK Žďár nad Sázavou (1)

M

Maracaibo (1)

O

Občanské sdružení KADET – Outdoorové centrum BUMERANG (1)

P

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Koloušci (2) Pionýrská skupina Výšina (1)

S

Scarabeus Třebíč z.s. (2) Středisko volného času Síť (1)

T

TBM z.s. (7)

V

Volnočasovky SPORT (2)

Z

ZO OS KOVO TESLA Jihlava (2) ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s Žďár nad Sázavou (4) ZŠ T.G.Masaryka Třebíč (1)
Podpořil Kraj Vysočina